Wydarzenia MI

Niedziela Rycerska

2 maja

W pierwszą niedzielę maja członkowie MI starają się jeszcze bardziej rozpowszechniać MI i całkowite oddanie się Niepokalanej.

Niepokalanów Lasek

27 kwietnia

Niepokalana jest z nami - słowo Prezesa Narodowego MI do rycerzy i rycerek Niepokalanej.

Harmęże

17 kwietnia

XIX Dni Kolbiańskie - Kolbe, Wyszyński, Wojtyła - Patroni naszych trudnych czasów.

Teams | Prawda i Kościół

8 i 15 kwietnia

Po świętach wielkanocnych zostały wznowione czwartkowe spotkania on-line dla rycerzy Niepokalanej (MI).

Niepokalanów Lasek

15 kwietnia

Zebranie Zarządu Narodowego MI.

Wielkanoc 2021

Życzenia

Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory! Zwycięzca śmierci, piekła i... pandemii!

Kalwaria Pacławska

31 marca

Rozpoczęcie Roku o. Wenantego Katarzyńca.

Strachocina

27 marca

Serce Ojca - dzień skupienia młodzieży MI, pod patronatem św. Józefa Oblubieńca NMP.

Głowienka

14 marca

Wybory zarządu parafialnego MI.

Kobiece oblicze Kościoła

13 marca

Audycja Maryjna w Radio FARA.

Teams | Struktury MI

11 marca

FunJob o strukturach MI w świetle Statutów Generalnych MI - wirtualne spotkanie rycerzy Niepokalanej w usłudze MS Teams.

Radio FARA | Audycja maryjna

6 marca

Rozmowa rycerzy Niepokalanej z Harmęż. Prezentacja wspólnoty MI w Długiem.