33 Dni | Wilanów - Świątynia Opatrzności Bożej

28 kwietnia - 31 maja

Rycerstwo Niepokalanej zaprasza do wzięcia udziału w 33-dniowych ćwiczeniach duchowych w celu zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta (każdy zaczyna we własnych domach w dniu 28 kwietnia).

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w rozpoczęciu zawierzenia w dniu 28 kwietnia (w czwartek) o godz. 18:00 Mszą św., po niej trzy części modlitwy różańcowej z adoracją Najśw. Sakramentu i wieczorem uwielbienia z Maryją w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie - Warszawie, który prowadzić będzie ks. Krystian Strycharski.

  Cały okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów jednej z książek (do wyboru):
 • Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwikowi Marii Grigniona de Montfort
 • Oddanie33. 33-dniowe rekolekcje oddania życia Matce Bożej
  Uwaga:
 • Książki do ćwiczeń duchowych wiążą się z osobistą modlitwą – każdy kupuje wybraną książkę we własnym zakresie.
 • Szczegółowe informacje będą zamieszczone również na stronie internetowej Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
 • W razie pytań, prosimy o maila: niepokalana.wilanow@gmail.com
  Ważne dla nas daty:
 • 28 kwietnia 2022 (czwartek) samodzielnie we własnych domach rozpoczynamy ćwiczenia duchowe zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, które będą trwały 33 dni.
  W tym dniu od godz. 18:00 serdecznie zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie na Mszę św. i 3 części modlitwy różańcowej oraz na adorację Najświętszego Sakramentu i wieczór uwielbienia z Maryją, prowadzony przez ks. Krystiana Strycharskiego.
 • 31 maja 2022 (wtorek) o godz. 19:30 w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nastąpi Uroczyste Zawierzenie w Sanktuarium Matki Bożej na Siekierkach.
  Tego dnia jest również odpust zupełny dla rycerzy Niepokalanej.
 • Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii św. tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do wzięcia udziału w Zawierzeniu Jezusowi przez ręce Maryi oraz rozpropagowania tych rekolekcji wśród swoich przyjaciół, znajomych i rodziny - jest to niesamowite przeżycie duchowe przeżywane razem z naszą Niepokalaną Maryją, która nas prowadzi do Jezusa!

MI Wilanów