RNSK

Kim są Rycerze Niepokalanej u Stóp Krzyża?

To grupa katolików dotkniętych krzyżem cierpienia. Oddają oni Maryi swoje życie i Jej poświęcają swoje codzienne modlitwy, ofiary i cierpienia, aby umocnić Rycerstwo Niepokalanej w dziele rozszerzania Ewangelii Chrystusowej. Stanowią wspólnotę ludzi cierpiących, słabych i podeszłych wiekiem, należących do MI.

Kiedy powstało Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża?

Założone zostało 31 maja 1983 r. w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Grupa szesnastu starszych i chorych franciszkanów konwentualnych utworzyła pierwszą wspólnotę, stanowiącą prawdziwą i potężną siłę modlitwy. Pierwszym Rycerzem u stóp krzyża był o. Szymon Kaczmarek, który złożony chorobą raka obiecał ofiarować swe modlitwy i cierpienia dla rozwoju Rycerstwa, aby jego członkowie umieli się całkowicie oddać w ręce Niepokalanej. O. Szymon zmarł w opinii świętości 10 lutego 1983 r.

Jakie są zadania Rycerzy u Stóp Krzyża?

Każdy członek tej wspólnoty, który z powodu starszego wieku lub choroby nie jest zdolny brać udziału w trudzie szerzenia Ewangelii Chrystusowej dla zdobywania wciąż nowych dusz dla królestwa niebieskiego, co jest misją Kościoła, może wraz z innymi rycerzami u Stóp Krzyża utworzyć duchową straż przednią. Jest to bardzo potrzebna armia ludzi, codziennie modlących się i ofiarujących swe cierpienia w intencji tych rycerzy, którzy pod sztandarem Niepokalanej oddają swe siły, zdolności i wysiłki głoszeniu Ewangelii na całym świecie.

Jak zostać członkiem RNSK?

Jeśli pragniesz dołączyć do wspólnoty Rycerzy u Stóp krzyża

  • jeśli jeszcze nie jesteś członkiem MI - wpisz się do MI;
  • wypełnij formularz;
  • wyślij go na adres: RNSK, Niepokalanów Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
  • lub e-mail: mi.polska@maryjni.pl

Dziękujemy!

Modlitwy RNSK

Codzienna modlitwa RNSK. Modlitwa ofiarowania cierpienia Niepokalanej. Dodatkowe modlitwy, zalecane dla RNSK.

Z życia RNSK

Świadectwa rycerzy u Stóp Krzyża.