Rzym

1-3 maja

W związku z pandemią (COVID 19), która obecnie powoduje wielki chaos na świecie, Zarząd Międzynarodowy MI na spotkaniu w dniach 1-3 maja przyjął Dekret nr COVID19. Dekret ten postanawia, że wszystkie Centra Narodowe Rycerstwa Niepokalanej, które w roku 2020 miały zaplanowane Zgromadzenie Narodowe, zgodnie z wytycznymi o przestrzeganiu warunków bezpieczeństwa i wytycznych WHO, mają przełożyć Zgromadzenie Narodowe na 6 miesięcy do 1 roku. Centra Narodowe z zaplanowanym zgromadzeniem na 2020 rok, to: Hiszpania, Stany Zjednoczone, Polska i Meksyk.

Angela Morais
prezes międzynarodowa MI

O. Rafaelle Di Muro
proasystent międzynarodowy MI