Modlitwy RNSK

Codzienna modlitwa RNSK

O Niepokalana, Matko Kościoła, dziś ponownie oddaję się Tobie jako Rycerz u Stóp Krzyża. Pragnę razem z Tobą wychwalać Pana, szczególnie poprzez ofiarowanie moich cierpień. Oto teraz staję wraz z Tobą u stóp krzyża i proszę, aby moje cierpienia przyczyniły się do rozwoju Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła świętego. Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa ofiarowania cierpienia Niepokalanej

O Niepokalana, Matko Kościoła, stojąc u stóp krzyża, patrzyłaś z wiarą na Chrystusa, Twojego Syna. Łącząc się z Nim w cierpieniu, stałaś się dla Kościoła wzorem bezgranicznego zaufania Bogu. Ty wezwałaś św. Maksymiliana Marię, aby oddając się Tobie, podobnie jak Ty, szukał we wszystkim woli Bożej. Ty pokazałaś mu, że każdy krzyż to kolejny szczebel, prowadzący do zmartwychwstania i wiecznego szczęścia w niebie. Ty nauczyłaś go, aby wzrastał przez cierpienie i niósł miłość Chrystusa ukrzyżowanego całemu światu. O Niepokalana, dziękuję Ci za to, że zechciałaś powołać mnie, abym postępował za przykładem św. Maksymiliana.

Oto ja, ..., oddaję się Tobie jako rzecz i własność Twoja. Uczyń mnie Rycerzem u Stóp Krzyża. Weź wszystkie władze mej duszy i ciała, całe moje życie, wszystkie cierpienia, a także śmierć i wieczność moją, na ofiarę miłą Bogu. Oto teraz staję wraz z Tobą u stóp krzyża i proszę, aby moje cierpienia przyczyniły się do rozwoju Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie. Z pomocą łaski Bożej chcę zawsze być Twoim użytecznym narzędziem do jak największego rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.

Dodatkowe modlitwy, zalecane dla RNSK