MI struktura

Centrum Narodowe • Centra Regionalne

  • Centrum Narodowe

    Narodowy Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej im. Brata Innocentego • Siedziba Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce

  • Centra Regionalne

    franciszkańskie w Ostródzie i Harmężach • w diecezjach: białostockiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, kieleckiej, krakowskiej i tarnowskiej