Zapowiedzi i ogłoszenia

Mamy czas - czyńmy dobrze

PANDEMIA

Dzisiaj, gdy zerwała się gwałtowna burza na jeziorze życia i fale śmierci zalewają naszą łódź, wołajmy: "Panie, ratuj, giniemy!”

Wielki Post z Niepokalaną

Wielki Post 2020

Rozważania Słowa Bożego na niedziele Wielkiego Postu.

Wielkopostne Rozważania

Wielki Post 2020

Na Wielki Post 2020 refleksja nad Regulaminem życia św. Maksymiliana w oparciu o inne jego Pisma.

Oddaj się Maryi

4 kwietnia 2020

Niepokalanów. Konferencje, Eucharystia z zawierzeniem Maryi - transmisja na żywo.

Rycerskie Dni Rodzin

30 kwietnia - 2 maja 2020

Niepokalanów Lasek:
Rodzina polska - cudem nad Wisłą.

Dni Rodzin Doświadczonych

2-3 maja 2020

DRD to czas ufnego zwrócenia się do Najlepszego Lekarza, by "okazał moc swego ramienia".

Maryjne Rekolekcje dla Rodzin

20-25 lipca 2020

Niepokalanów Lasek:
Niepokalana w rodzinie, zwycięstwo w rodzinie.

Podejmij wyzwanie

...dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.