Mapa działań MI

MAPA OBSZARÓW DZIAŁANIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Podstawowy

Msza św.

Modlitwa.

Codzienne odmawianie aktu strzelistego.

Ofiara, pokuta.

Świadectwo chrześcijańskiego życia.

Rozpowszechnianie Cudownych Medalików.

Formacja

Tworzenie i propagowanie materiałów formacyjnych MI.

Propagowanie 5 pierwszych sobót miesiąca.

Propagowanie różańca, Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Drogi Krzyżowej, nabożeństw fatimskich.

Margaretki – modlitwa za kapłanów.

Rozpowszechnianie kultu do Maryi i Świętych (np. organizowanie „Marszów Świętych” zamiast Hallowen, wprowadzanie relikwii do parafii, propagowanie obrazków Maryi i Świętych).

Czuwania nocne (np. z 16 na 17 dzień miesiąca).

Propagowanie abstynencji.

Dyżury w adoracji wieczystej.

Organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.

Pomoc w sprzątaniu kościoła.

Ewangelizacja

Uczestnictwo i pomaganie w rekolekcjach i dniach skupienia (szczególnie w Ośrodkach MI).

Propagowanie „Rycerza Niepokalanej” i innych pism (szczególnie rycerskich).

Organizowanie pielgrzymek.

Redagowanie pisma parafialnego.

Ewangelizacja przez prasę, radio i telewizję, internet.

Promowanie dobrej prasy, programów w radiu, telewizji, na internecie.

Prowadzenie sklepiku parafialnego.

Kultura

Organizowanie i propagowanie przedstawień, spektakli, koncertów, musicali, misteriów, projekcji filmowych.

Propagowanie książek o tematyce religijnej i patriotycznej.

Prowadzenie biblioteki parafialnej.

Prowadzenie kawiarenki parafialnej.

Organizowanie festynów parafialnych.

Organizowanie wystaw (m.in. o św. Maksymilianie i Rycerstwie Niepokalanej)

Działalność patriotyczna

Organizowanie apeli, gal, akademii i uroczystości patriotycznych w rocznicę ważnych dla Polski wydarzeń.

Zamawianie Mszy św. za Ojczyznę;

Pomoc społeczna

Opieka nad rycerzami Niepokalanej u Stóp Krzyża.

Odwiedzanie i pomoc ludziom samotnym.

Odwiedzanie chorych w szpitalach.

Odwiedzanie i pomoc ludziom w przytułkach.

Odwiedzanie i pomoc ludziom starszym, w zakładach opieki społecznej.

Odwiedzanie podopiecznych Domów Dziecka.

Odwiedzanie obłożnie chorych w hospicjach.

Wspieranie niepełnosprawnych.

Pomoc charytatywna (w tym współpraca z Caritasem).

Udział w akcjach promujących obronę życia poczętego (modlitwa ekspiacyjna, adopcja dziecka poczętego, manifestacje).

Wspomaganie misjonarzy.

Odwiedzanie osadzonych w więzieniach.

Udział w protestach i popieranie cennych inicjatyw społecznych.

Promocja zdrowego sposobu życia.

Organizowanie balów charytatywnych.

Edukacja

Organizowanie seminariów, sympozjów i dyskusji na tematy religijne a szczególnie maryjne.

Pisanie artykułów naukowych na tematy religijne a szczególnie maryjne.

Krzewienie wiedzy i kultury maryjnej.