Intencje MI na rok 2019

Z Niepokalaną w sercu Kościoła
Styczeń
Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.

Opowiadał mi pewien ksiądz proboszcz, że chodząc po kolędzie, trafił do domu, w którym na parterze był mały sklepik rodzinny, a właściciele mieszkali na piętrze. Smutna to była kolęda, bo po drugiej stronie ulicy właśnie zbudowano supermarket sieciowy i małemu sklepikowi groził upadek.

- Niech pan codziennie rano stanie w oknie i błogosławi temu supermarketowi - poradził ksiądz proboszcz strapionemu sklepikarzowi.

- Mam mu błogosławić? - zdziwił się gospodarz. - Przez niego stracę środki do życia.

- Tak, błogosławić - upierał się proboszcz. - To, co człowiek daje, wraca. Jeśli pan ten sklep przeklnie, przekleństwo wróci do pana. Tak samo jest ze wspomnianym błogosławieństwem.

Za rok znów się spotkali. Na parterze nie było już sklepiku. Ale gospodarz nie wyglądał na zmartwionego.

- Miał ksiądz rację z tym błogosławieństwem. Pół roku temu zostałem dyrektorem tego supermarketu naprzeciwko. Powodzi nam się teraz bez porównania lepiej.

Co można robić z pokojem i nadzieją? Można o nie walczyć. Ale walka jest czymś obcym Ewangelii. Można je głosić. Ale samo propagowanie i mówienie o pokoju jest dość mizerne w skutkach, słowa rzadko przekładają się w czyny. Pokój i nadzieję można wreszcie nieść. Tak, jak Maryja, wchodząca w dom Zachariasza i Elżbiety, nie mówi, że nosi pod sercem Jezusa, nie chwali się przeżytym kilka dni wcześniej Zwiastowaniem, ale po prostu wnosi Jezusa, a wraz z Nim przynosi pod dach domu swojej krewnej pokój i nadzieję. I błogosławieństwo.

O taki Kościół modlimy się u progu Nowego Roku, o Kościół błogosławiący. O Kościół, który strzeże depozytu wiary, głosi Ewangelię i błogosławi: wszystkich i wszystko. Naszym zadaniem, jako ludzi Chrztu świętego, jako członków Kościoła - Ciała Chrystusa - nie jest osądzanie, złorzeczenie, przeklinanie. Lecz błogosławienie. Bo błogosławieństwo wraca do tego, który je przekazuje. Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie (Rz 12,14)! Błogosławieństwo to jedyny sposób budowania pokoju i umacniania nadziei.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Błogosław a nie przeklinaj, Rycerz Niepokalanej 1/2019

Luty
Aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków.

Stary Dürer miał 18 dzieci. Najstarsi – Albert i Albrecht – odziedziczyli po ojcu-złotniku talent plastyczny. Umówili się, że jeden z nich pójdzie do pracy w pobliskiej kopalni, a zarobionymi tam pieniędzmi opłaci studia tego drugiego. Potem zamienią się rolami i w ten sposób obaj zostaną artystami.

O tym, który z nich jako pierwszy będzie studiował, miał zadecydować rzut monetą. Losowanie odbyło się uroczyście, w niedzielny poranek, po powrocie rodziny z kościoła. Studia wylosował Albrecht. Albert najął się do kopalni. Zarabiał ciężką pracą pieniądze, które przesyłał bratu. Ten od pierwszych dni pobytu na akademii okazał swój geniusz. Po czterech latach wrócił do domu otoczony chwałą wielkiego, choć młodego artysty. Podczas przyjęcia, wydanego na jego cześć, zwrócił się do brata: Teraz ty idziesz na studia, a ja będę ci pomagał. Nic z tego – odpowiedział Albert – Pracując na kopalni doznałem tylu urazów, tyle razy miałem połamane palce, zmiażdżone kostki i poranione dłonie, że dziś nie mogę nawet unieść łyżki strawy, a cóż dopiero mówić o narzędziach malarskich.

Poruszony Albrecht uwiecznił spracowane, zmaltretowane dłonie swojego brata, przygotowując się do namalowania Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – tryptyku ołtarzowego do kościoła we Frankfurcie. Umieścił je w zestawie 18 wstępnych szkiców, jako dłonie jednego z apostołów, stojących nad pustym grobem Madonny. Szkic przetrwał do naszych czasów i można go podziwiać nie tylko w muzeum, ale również jako ozdobę i znak w wielu chrześcijańskich domach, zwłaszcza w Niemczech.

Jesteśmy potrzebni misjom, nawet wówczas, kiedy nie ruszamy się z domu. Może nasze nogi są za słabe, żeby brnąć z orędziem Dobrej Nowiny przez zamulone błotem tropikalne ostępy. Nasze ciała za wątłe, by walczyć z malarią, a głowy zbyt ciasne do nauki obco brzmiących języków. Ale to nie znaczy, że jesteśmy nieprzydatni w kwestii misji. Dopóki mamy dłonie, składające się do modlitwy, każdy z nas ma szansę zostać misjonarzem. Ta prawda ma szczególne znaczenie wobec współczesnego nastawienia Kościoła i nas, wierzących, na akcyjność. Wkradają się w szeregi wiernych nawyki korporacyjne: tak bardzo skorzy jesteśmy, by policzyć i przedstawić w statystykach skuteczność naszych działań: ilość zebranych pieniędzy, ubrań, produktów żywnościowych, lekarstw, przyborów szkolnych. Tylko modlitwy nie sposób policzyć, zważyć, zmierzyć. A bez niej wszelkie działania na polu misyjnym zamiast prowadzić do Chrystusa, pozostają zaledwie przemijającą filantropią.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Dłonie, Rycerz Niepokalanej 2/2019

Marzec
Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w jego posłudze.

Wojna wszystko wywraca do góry nogami. Zwłaszcza, gdy angażuje już nie kilka sąsiednich królestw, ale wciąga w wir śmiertelnych otmętów cały świat. Niczym podwodne trzęsienie ziemi generuje falę, która zmiata i unicestwia wszelkie świętości.

Tsunami zgorszenia i nienawiści nie ominęło Wiecznego Miasta. Był rok 1917. Trwała gehenna światowej wojny. Włoscy masoni rozdmuchali spopielałe pozostałości stosu, na którym spłonął Giordano Bruno, szukając zarzewia ognia, który tym razem obróciłby się przeciw Kościołowi. W Rzymie zorganizowali bluźnierczą demonstrację. Jej uczestnicy wylewali kubły fekaliów na pomniki świętych, ze szczególnym upodobaniem profanując wizerunki Matki Boskiej.

Pozwolono sobie na podniesienie sztandaru, na którym święty Michał Archanioł leżał pod nogami zwycięskiego Lucyfera - wspominał później naoczny świadek profanacji, Maksymilian Kolbe. - Naprzeciw okien Watykanu zatknięto masońską szmatę, rozrzucone ulotki głosiły, że policja powinna wkroczyć do Watykanu, a złośliwa ręka pisała: Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu za szwajcara.

Te żywe wciąż wspomnienia ojciec Kolbe przelał na papier blisko dwadzieścia lat później, w Japonii, wspominając okoliczności powstania Rycerstwa Niepokalanej. Bo też pierwszym powodem i bezpośrednią przyczyną powołania go do życia była reakcja na antykościelne i antypapieskie wystąpienia. Z tego tytułu MI pozostaje do dziś w szczególnym obowiązku modlitewnego i moralnego wsparcia dla Ojca Świętego.

Marcowa intencja rycerska, wzywająca do modlitwy za Piotra naszych czasów, wynika więc z fundamentalnego charyzmatu MI i z zamysłu samego św. Maksymiliana. I pomimo upływu stulecia jest jak najbardziej aktualna, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, iż ataki na Namiestnika Chrystusa nie ustają. Może nie są tak ordynarne jak sto lat temu, ale w nie mniejszym stopniu próbują przeciwstawić mu Szatana i jego zamysły. Po wtóre: sam papież Franciszek prosi o modlitwę za siebie. Czyni to co tydzień, na zakończenie niedzielnego rozważania towarzyszącego modlitwie Anioł Pański. Może właśnie to krótkie nabożeństwo, z trzykrotnym Pozdrowieniem Anielskim, może być codzienną odpowiedzią każdego z nas na prośbę Ojca Świętego. Gorąco polecam.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na marzec 2019, Rycerz Niepokalanej 3/2019

Kwiecień
Aby Kościół w każdym swoim działaniu był świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 4/2019

Maj
Aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 5/2019

Czerwiec
Aby cały Lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 6/2019

Lipiec
Aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 7-8/2019

Sierpień
Aby męczeństwo i dar życia św. Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 7-8/2019

Wrzesień
Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 9/2019

Październik
Aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 10/2019

Listopad
Aby Niepokalana była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 11/2019

Grudzień
Aby kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia odnowiła serce każdego wierzącego.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Intencja Rycerstwa Niepokalanej na 2019, Rycerz Niepokalanej 12/2019