Intencje MI na rok 2019

Z Niepokalaną w sercu Kościoła
Styczeń
Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.

Opowiadał mi pewien ksiądz proboszcz, że chodząc po kolędzie, trafił do domu, w którym na parterze był mały sklepik rodzinny, a właściciele mieszkali na piętrze. Smutna to była kolęda, bo po drugiej stronie ulicy właśnie zbudowano supermarket sieciowy i małemu sklepikowi groził upadek.

- Niech pan codziennie rano stanie w oknie i błogosławi temu supermarketowi - poradził ksiądz proboszcz strapionemu sklepikarzowi.

- Mam mu błogosławić? - zdziwił się gospodarz. - Przez niego stracę środki do życia.

- Tak, błogosławić - upierał się proboszcz. - To, co człowiek daje, wraca. Jeśli pan ten sklep przeklnie, przekleństwo wróci do pana. Tak samo jest ze wspomnianym błogosławieństwem.

Za rok znów się spotkali. Na parterze nie było już sklepiku. Ale gospodarz nie wyglądał na zmartwionego.

- Miał ksiądz rację z tym błogosławieństwem. Pół roku temu zostałem dyrektorem tego supermarketu naprzeciwko. Powodzi nam się teraz bez porównania lepiej.

Co można robić z pokojem i nadzieją? Można o nie walczyć. Ale walka jest czymś obcym Ewangelii. Można je głosić. Ale samo propagowanie i mówienie o pokoju jest dość mizerne w skutkach, słowa rzadko przekładają się w czyny. Pokój i nadzieję można wreszcie nieść. Tak, jak Maryja, wchodząca w dom Zachariasza i Elżbiety, nie mówi, że nosi pod sercem Jezusa, nie chwali się przeżytym kilka dni wcześniej Zwiastowaniem, ale po prostu wnosi Jezusa, a wraz z Nim przynosi pod dach domu swojej krewnej pokój i nadzieję. I błogosławieństwo.

O taki Kościół modlimy się u progu Nowego Roku, o Kościół błogosławiący. O Kościół, który strzeże depozytu wiary, głosi Ewangelię i błogosławi: wszystkich i wszystko. Naszym zadaniem, jako ludzi Chrztu świętego, jako członków Kościoła - Ciała Chrystusa - nie jest osądzanie, złorzeczenie, przeklinanie. Lecz błogosławienie. Bo błogosławieństwo wraca do tego, który je przekazuje. Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie (Rz 12,14)! Błogosławieństwo to jedyny sposób budowania pokoju i umacniania nadziei.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Błogosław a nie przeklinaj, Rycerz Niepokalanej 1/2019

Luty Aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków.
Marzec Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w jego posłudze.
Kwiecień Aby Kościół w każdym swoim działaniu był świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego.
Maj Aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.
Czerwiec Aby cały Lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła.
Lipiec Aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę.
Sierpień Aby męczeństwo i dar życia św. Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.
Wrzesień Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności.
Październik Aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.
Listopad Aby Niepokalana była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego.
Grudzień Aby kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia odnowiła serce każdego wierzącego.