Harmęże, XVIII Dni Kolbiańskie

Z Niepokalaną w sercu Kościoła

XVIII Dni Kolbiańskie, 5-7 kwietnia 2019

Pod patronatem:
Katedry Kolbiańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury - "Seraphicum" w Rzymie
Ks. Biskupa Romana Pindla - ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej

Temat XVIII Dni Kolbiańskich: Z Niepokalaną w sercu Kościoła - nawiązuje do przeżywanego obecnie roku w Rycerstwie Niepokalanej.

Prelegentami i gośćmi będą: J. E. Ks. Bp. Roman Pindel - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, o. Mariusz Kozioł - wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów, o. Piotr Cuber, o. Grzegorz M. Bartosik, ks. Waldemar Cisło, o. Mariusz Orczykowski, Dariusz Żuk-Olszewski oraz o. Zdzisław Kijas - autor najnowszej książki o św. Maksymilianie: Życie jako dojrzewanie świętości.

Dni Kolbiańskie odbywają się w Harmężach od 2001 r., ich inicjatorem jest o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Dni Kolbiańskie, inaczej niż Spotkania Liderów, są skierowane nie tylko do rycerzy Niepokalanej, ale do wszystkich osób wierzących, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas spotkania próbujemy spojrzeć na św. Maksymiliana pod różnym kontem, często porównując go z innymi ważnymi postaciami lub prezentując na tle epoki i jej problemów.


Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego
Harmęże, ul. Franciszkańska 13, 32-600 OŚWIĘCIM

tel. +48 33 844 43 47
e-mail: mis.kolbe.harmeze@poczta.fm | www.kolbemission.org/pl

www.harmeze.franciszkanie.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.


5 kwietnia, piątek
17.00 Przyjazd i zakwaterowanie  
18.00 Msza święta o. Piotr Cuber OFMConv, gwardian klasztoru w Harmężach
19.45 Przywitanie uczestników  
Adoracja Najśw. Sakramentu Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, Harmęże
21.00 Apel Jasnogórski  
6 kwietnia, sobota
9.30 Kościół darem Jezusa za zbawienie ludzkości o. dr Mariusz Orczykowski OFMConv, Kraków
11.00 Święty Maksymilian przykładem miłości i wierności Kościołowi dr Dariusz Żuk-Olszewski, Bratysława
14.00 Możliwość zwiedzenia wystawy Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja  
15.30 Maryja Matką Kościoła o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv, Niepokalanów
17.00 Nieszpory  
18.00 Msza święta bp Roman Pindel - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej
20.00 Świadectwo działalności charytatywnej Kościoła ks. dr hab. Waldemar Cisło Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa
7 kwietnia, niedziela
9.00 Współodpowiedzialność wszystkich członków Kościoła za Jego misję o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Rzym
11.00 Msza święta o. Mariusz Kozioł OFMConv - wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów, Kraków

Czym są Dni Kolbiańskie?

Młodzi
o. Piotr Cuber
ks. Jacek M. Pędziwiatr
Anna Golędzinowska
Fotorelacja