Wspólnie dla Niepokalanej

13-21 lutego 2019

Zgromadzenie zakonne, które odchodziłoby od źródeł swego założyciela - umiera. Dlatego rekolekcje dla Zgromadzenia Sióstr Rycerstwa Niepokalanej, które odbyły się 13-21 lutego 2019 r. w Strachocinie k. Sanoka, przebiegały w tym duchu - powrotu do swoich początków.

Ośmiodniowe rekolekcje w "Niepokalanowie żeńskim", oprócz konferencji biblijnych, zawierały nauki dotyczące początków ich założenia i powstania Rycerstwa Niepokalanej oraz możliwości, jakie dziś daje przynależność do MI.

Nauki rekolekcyjne zawierały także zadania, które stoją przed nowym pokoleniem rycerzy Niepokalanej, a są to m.in. formacja zarówno animatorów jak i członków wspólnot, a także uporządkowanie materiałów i pomocy multimedialnych dla prowadzących spotkania formacyjne.

O. Arkadiusz Bąk OFMConv