Wilanów, Przygotowanie do Zawierzenia

27 kwietnia - 30 maja

W imieniu ks. prob. Tadeusza Aleksandrowicza oraz Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej, zapraszamy do podjęcia 33-dniowych ćwiczeń duchowych w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort ("Zawierzenie").

Rekolekcje każdy uczestnik (rekolektant) zaczyna indywidualnie w domu lub w dowolnym miejscu, gdzie przebywa. Przez 33 dni, zgodnie z wybraną książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji. Czas na ćwiczenia duchowe to ok. 30 min. dziennie, który rekolektant przeznacza na osobistą modlitwą i lekturę poszczególnych fragmentów książki.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3-tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich rekolektant poznaje - w świetle nauki Chrystusa - samego siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Harmonogram

27 kwietnia (wtorek), 19.30 konferencja ks. Krystiana Strycharskiego Żyć pod Sztandarem Maryi, adoracja Najśw. Sakramentu, Eucharystia - przygotowanie do rozpoczęcia ćwiczeń duchowych
28 kwietnia (środa) rozpoczęcie samodzielnych ćwiczeń duchowych zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi
29 kwietnia (środa) - 30 maja (niedziela) indywidualne ćwiczenia duchowe przygotowujące do "Zawierzenia"
31 maja (poniedziałek, święto Nawiedzenia NMP), 18:00 zakończenie ćwiczeń duchowych i "Zawierzenie". Tego dnia jest również odpust zupełny dla rycerzy Niepokalanej. Podczas Mszy św. odbędzie się uroczysty Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

O ewentualnych konferencjach w trakcie okresu "Zawierzenia" będziemy informować w terminie późniejszym.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym "Zawierzeniu", mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

Propozycja książek

Propozycje książek (do wyboru) do codziennego czytania przez kolejne 33 dni podczas "Zawierzenia".

Linki do książek:

Uwaga:

Książki do ćwiczeń duchowych wiążą się z osobistą modlitwą - każdy kupuje wybraną książkę we własnym zakresie.

W razie pytań, prosimy o kontakt: niepokalana.wilanow@gmail.com

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawierzeniu Jezusowi przez ręce Maryi. Zaproś również swoich przyjaciół, rodzinę, znajomych. Jest to bardzo głębokie przeżycie duchowe, przeżywane razem z naszą Matką Maryją, która nas prowadzi do Jezusa.