Zebranie Zarządu Narodowego MI

15 kwietnia

W siedzibie Zarządu Narodowego Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce odbyło się spotkanie członków Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes Narodowy MI o. Stanisław M. Piętka oraz Asystent Narodowy MI o. Mariusz Słowik. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu.

Podczas spotkania podjęto kilka ważnych dla MI kwestii, przyznano medal "Zasłużony dla MI", jak też dofinansowanie inicjatyw rycerskich w tym roku.

Prezes Narodowy przedstawił sprawozdanie z działalności MI w oparciu o przysłane sprawozdania z poszczególnych regionów Polski.

Omówiono kwestię Zgromadzenia Narodowego Sprawozdawczo-Wyborczego. Z powodu pandemii Stolica Apostolska poprosiła, aby takie spotkanie zostało odłożone aż do czasu, kiedy będzie można je zorganizować bezpiecznie. Potwierdzono także, że dokonane przez poszczególne zarządy diecezjalne, regionalne czy parafialne wybory delegatów będą ważne na przełożony termin wyborów.

Ustalono także organizację Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI, który jest planowany na sobotę, 24 lipca br. Program będzie dostępny niebawem na stronie MI Polska.

ster / red.