Harmęże | Spotkanie formacyjne MI

26 września

Kim jest rycerz Niepokalanej? Jaki jest cel Rycerstwa Niepokalanej? - to tylko niektóre pytania, na które odpowiadali sobie podczas warsztatów członkowie Rycerstwa Niepokalanej z diecezji bielsko-żywieckiej i z Przemyśla.

Warsztaty rozpoczęły się od Eucharystii, której przewodniczył o. Jacek Kania - opiekun wspólnoty MI z Przemyśla. W okolicznościowym kazaniu o. Arkadiusz Bąk - asystent MI prowincji krakowskiej franciszkanów, zachęcał zgromadzonych do włączenia się w nowe obszary działań, w których Niepokalana jeszcze nie jest czczona i kochana. Skoro Ona chce się posługiwać swoim rycerzem, to ja mam Jej to umożliwić, poprzez odpowiedź i zaangażowanie.

Po Mszy świętej i nabożeństwie do św. Maksymiliana uczestnicy spotkania udali się do Auli im. o. Łucjana Królikowskiego na warsztaty, które były pomocą w pogłębieniu tożsamości rycerza Niepokalanej i wskazaniu celu Rycerstwa Niepokalanej, który współcześnie jeszcze bardziej stał się aktualny.

Następne spotkanie formacyjne w formie warsztatów odbędzie się 21 listopada w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Eucharystia:

MI