Niepokalanów Lasek | Nowi ewangelizatorzy SEN

29-30 maja

W Niepokalanowie Lasku, w dniach 29-30 maja 2020 r. odbyły się Dni skupienia dla kandydatów na Ewangelizatorów SEN. Poprowadził je moderator SEN - o. Robert M. Stachowiak. Czas ten to przede wszystkim zawierzanie przyszłości Panu Jezusowi i Niepokalanej. Msze św., adoracja nocna, konferencje i inne modlitwy miały wzmocnić kandydatów przed pełnym pójściem drogą ewangelizacji w SEN, Rycerstwie Niepokalanej i Kościele.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w tym roku przypadła w niedzielę 31 maja, nastąpiła ceremonia Błogosławieństwa Ewangelizatorów Rycerstwa Niepokalanej i wręczenia Krzyży Misyjnych SEN. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił wikariusz prowincji warszawskiej franciszkanów - o. Piotr Szczepański. W Eucharystii uczestniczyli wierni zarówno na miejscu, jak też, z powodu panującej epidemii, przez łącza internetowe.

Wśród koncelebransów byli m.in. o. Stanisław M. Piętka - prezes stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce, o. Grzegorz M. Szymanik - gwardian Niepokalanowa i asystent narodowy Rycerstwa Niepokalanej, oraz o. Daniel Śliwiński - moderator rejonu skarżyskiego SEN. Uroczystego błogosławieństwa i wręczenia Krzyży Misyjnych SEN 9 nowym ewangelizatorom SEN udzielił o. Piotr Szczepański.

O. Robert Maria Stachowiak
sen.edu.pl | relacja, zdjęcia

Fot. Anna Bednorz (zdjęcia sen.edu.pl | zdjęcia)