Harmęże | Sesja Kolbiańska: Prorocy Wielkiego Zawierzenia

28 maja 2020

Po raz pierwszy w historii sesji - organizowanych od lat w Oświęcimiu i pobliskich Harmężach w rocznicę deportacji św. Maksymiliana Marii Kolbego do Auschwitz - wydarzenie miało charakter wirtualny. W 39. Sesji Kolbiańskiej, poświęconej postaci franciszkańskiego męczennika i prymasa Stefana Wyszyńskiego, z powodu obostrzeń związanych z pandemią uczestniczyć w niej można było tylko przez internet.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na symbolikę związaną z datą 28 maja - dnia, w którym o. Maksymilian został osadzony w niemieckim obozie Auschwitz i dnia - kilkadziesiąt lat później - śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po Eucharystii w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach odbyła się konferencja pt. "Prorocy wielkiego zawierzenia: św. Maksymilian M. Kolbe i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński". Wygład wygłosił o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv z UKSW. Zakonnik porównał duchowe postawy świętego męczennika i kandydata na ołtarze, wskazując na ich podobieństwa i różnice.

"Zawierzenie Maryi zaprowadziło tych dwóch wielkich Polaków na szczyty świętości. Oczekujemy na przełożoną beatyfikację prymasa kard. Wyszyńskiego. Zawierzenie Maryi stało się źródłem i przyniosło błogosławione owoce w ich pracy kapłańskiej i biskupiej. Z tych owoców ich posługi do dziś korzystamy. To zawierzenie uratowało Polskę przed błędami komunizmu - Rycerz Niepokalanej przed wojną, a kard. Wyszyński po wojnie" - stwierdził zakonnik w podsumowaniu, zwracając uwagę, że zawierzenie Maryi, jakiego dokonali ci dwaj wielcy Polacy, jest także wzorem dla współczesnych dojrzewających w świętości i pragnących zostać wiernymi Panu Bogu.

"Jest także ratunkiem dla świata i Ojczyzny. Zobaczmy, że w czasie pandemii poszczególne episkopaty na świecie, łącznie z polskim, zawierzyły się Maryi. Na nowo biskupi z ludem odkryli, jak wielkie znaczenie ma to maryjne zawierzenie. Owoce tej postawy stają się widoczne. Nie chodzi tylko o to, że epidemia ustępuje, lecz ważna jest przede wszystkim przemiana ludzkich serc" - dodał duchowny.

W poprzedzającej wykład Mszy św. asystent Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w diecezji bielsko-żywieckiej ks. Piotr Leśniak zwrócił uwagę w kazaniu, że w przeszłości "stan niewoli fizycznej stał się dla bardzo wielu sytuacją wyzwolenia i wolności". Jednocześnie odniósł to do obecnego stanu ograniczenia wolności wyznawania wiary związanego z pandemią.

"Ostatnie tygodnie i miesiące były dla ludzi wierzących wielkim ograniczeniem wolności religijnej. Nie mogliśmy praktykować w sposób wolny tego, co nam dyktowało serce, ale byliśmy posłuszni. Wielu cierpiało. Są wspaniałe świadectwa ludzi, który mówią, że ten czas w swoich rodzinach ofiarowali w intencji Kościoła. Uczmy się od św. Pawła, kard. Wyszyńskiego, św. Maksymiliana, że żadna sytuacja nie jest beznadziejna, uczmy się, żebyśmy z głębi niewoli, tego, co dla nas jest trudne, potrafili wyśpiewywać chwałę Bogu, a wtedy kajdany zostaną zerwane i zabłyśnie światło" - stwierdził proboszcz parafii św. Pawła w Bielsku-Białej.

Z kolei asystent prowincjalny Rycerstwa Niepokalanej o. Piotr Cuber OFMConv wyraził radość, że nawet w tak nietypowych warunkach jest okazja do przypomnienia osób i dzieł o. Kolbego oraz sługi Bożego kard. Wyszyńskiego.

Liturgii przewodniczył ks. Bogusław Nagel - krajowy duszpasterz Apostolatu Modlitwy za Kapłanów "Margaretka". Obok wymienionych wcześniej duchownych modlił się także przy ołtarzu dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ks. Jan Nowak i o. Piotr Cuber OFMConv.

Sesję Kolbiańską organizują od lat Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcim i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego i Związek Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Robert Karp


Całość uroczystości można zobaczyć:

Konferencja o. prof. Grzegorza Bartosika: