Bełchatów: Nowy Zarząd MI

2019-02-09

Relacja z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zarządu Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w parafii NMP Matki Kościoła i Świętej Barbary w Bełchatowie.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 9 lutego 2019 w obecności prezesa narodowego MI o. Stanisława Piętki oraz asystentakKościelnego ks. Wojciecha Woźniaka SCJ.

Na początku zgromadziliśmy się w kościele parafialnym o godz. 10. Prezes Helena Wieczorek przywitała wszystkich przybyłych gości i rycerzy. Ks. Wojciech rozpoczął adorację Najśw. Sakramentu, a modlitwę różańcową - część radosną - poprowadziła Maria Brzezowska.

Następnie Eucharystię w intencji o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski na czas wyborów sprawował o. Stanisław Piętka, w koncelebrze z ks. Wojciechem, który modlił się w intencji chorych i cierpiących oraz za zmarłych rycerzy i śp. ks. Czesława Kundę. W części modlitewnej w kościele uczestniczyli przedstawicie okolicznych wspólnot rycerskich, członkowie wspierający (MI-1) oraz parafianie.

Po Eucharystii w Domu Parafialnym w salce rycerskiej rozpoczęła się część sprawozdawczo-wyborcza zebrania. Prezes Narodowy MI zapoznał zebranych z regulaminem wyborów, odczytano listę członków zwyczajnych stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Helena Wieczorek podziękowała za dotychczasową pracę obecnemu zarządowi i wszystkim rycerzom. Przeczytała sprawozdanie z działalności za okres od października 2014 do 9 lutego 2019 oraz sprawozdanie finansowe, przygotowane przez ekonom Jadwigę Wiącek, nieobecną z powodu choroby. Oba sprawozdania uzyskały absolutorium przez głosowanie.

Następnie wybrano sekretarza zebrania - Wiesławę Polityło i komisję skrutacyjną, do której powołano: Halinę Tyskowską z Lęborka i Barbarę Brożynę z MI-1.

W drodze głosowań tajnych wybrano nowy zarząd w składzie:

  • prezes Maria Brzezowska,
  • wiceprezes Helena Wieczorek,
  • sekretarz Barbara Brzozowska,
  • doradca ds. młodzieży Lucyna Szymańska,
  • doradca Jan Polityło,
  • doradca Przemysław Chrust,
  • ekonomem pozostała Jadwiga Wiącek.

Wybory zakończono ok. godz. 15 Koronką do Bożego Miłosierdzia. O. Stanisław Piętka wszystkim pobłogosławił i nowo wybranemu zarządowi życzył opieki Niepokalanej i św. Maksymiliana w owocnej pracy dla Niepokalanej. Po części oficjalnej rozpoczęła się agapa.

Helena Wieczorek