Spotkanie Międzynarodowego Zarządu MI

2017-04-20
  • Członkowie Międzynarodowego i Narodowego Zarządu MI

    Członkowie Międzynarodowego i Narodowego Zarządu MI

W Łodzi 20-21 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Międzynarodowego Zarządu Rycerstwa Niepokalanej.

Do udziału w obradach drugiego dnia został zaproszony Zarząd Narodowy MI w Polsce.

O. Raffaelle di Muro - prezes i asystent międzynarodowy MI zaznaczył:

Jesteśmy w kraju, w którym Rycerstwo jest bardzo dobrze rozwinięte. Chcemy wspólnie czerpać z dziedzictwa św. Maksymiliana. Musimy zastanowić się, co zrobić, by duch Rycerstwa przemieniał oblicze naszego świata.

Prezes Narodowy MI w Polsce o. Stanisław M. Piętka zapoznał zebranych z pracami nad obchodem 100-lecia MI w Polsce.

Jednym z punktów, nad którymi obradował Zarząd Międzynarodowy, było Dyrektorium dla Asystentów MI. Ten krótki dokument został zatwierdzony i już wkrótce ukaże się na internetowej międzynarodowej stronie MI w różnych wersjach językowych.

Inną ważną kwestią, którą zajął się Zarząd, było przygotowanie międzynarodowych obchodów 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej w Rzymie. Program tych wydarzeń można znaleźć pod linkiem

Prezes międzynarodowy MI poinformował zebranych o sytuacji MI w różnych częściach świata. Zapewnił też o swojej obecności w polskich obchodach 100-lecia MI w Niepokalanie w lipcu br.

niepokalanow.pl