Rzym: sesja kolbiańska w Seraphicum

2018-05-05

5 maja 2018 r. odbyła się sesja kolbiańska zorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie na temat: Dialog międzyreligijny wzywa Rycerstwo Niepokalanej. Refleksja w świetle Ojca Kolbego.

To doroczne spotkanie służy refleksji nad nowymi wyzwaniami i kierunkami działań inspirowanymi życiem i świadectwem wiary św. Maksymiliana.

Podczas sesji, prowadzonej przez Annę Marię Calzolaro z Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego, wystąpili: o. Silvestro Bejan OFMConv - delegat generalny ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego i dyrektor międzynarodowego centrum franciszkańskiego ds. dialogu w Asyżu; o. Raffaele Di Muro OFMConv - dyrektor katedry kolbiańskiej w Seraphicum i prezes międzynarodowy Rycerstwa Niepokalanej.

O. Bejan mówił o "naglącej potrzebie dialogu międzyreligijnego w nauczaniu papieża Franciszka", podkreślając, że "papież Franciszek często używa słów «nagląca potrzeba». W obliczu obecnego świata papież zdecydowanie przywołuje poczucie naglącej potrzeby. Za każdym razem używa tych słów w różnych odcieniach: «nagląca potrzeba pokoju», «nagląca potrzeba dialogu i spotkania», «nagląca potrzeba odnowy», «nagląca potrzeba poszukiwania jedności»". Według papieża, "nie musimy bać się spotkania i prawdziwego dialogu". Należy budować kulturę spotkania i dialogu, gdyż taka kultura tworzy wartości, nazywane przez Franciszka "wielkimi wartościami moralnymi", które stoją na czele sprawiedliwości, wolności i pokoju".

W swoim referacie o. Bejan podkreślił również, że "poza pokojem, będącym najważniejszą wartością, na liście papieża Franciszka znajdują się: «głód, nędza nękająca miliony osób, kryzys w sferze środowiska naturalnego, przemoc, zwłaszcza używana w imię religii, korupcja, degradacja moralna, kryzysy rodziny, ekonomiczny, finansowy, a przede wszystkim nadziei»". Papież Franciszek, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, mówi o Kościele, który w konfrontacji z innymi rzeczywistościami wiary nie wyrzeka się własnej tożsamości i głosi – wręcz jest zobowiązany do głoszenia – Chrystusa jako «drogi, prawdy i życia», w którym ludzie muszą znaleźć «pełnię życia religijnego i w którym Bóg pojednał wszystko ze sobą»".

O. Raffaele Di Muro mówił o Maksymilianie, Rycerstwie Niepokalanej i dialogu, zatrzymując się na dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym, na relacji Ojca Kolbego z innymi religiami, co powinno skłaniać "do stałej postawy opartej na coraz większym i szczerym otwarciu serca wobec wszystkich braci". Podkreślił, że "Maksymilian nie zna dialogu międzyreligijnego w taki sposób, jak obecnie rozumiany jest przez współczesną teologię i wrażliwość wierzących. Z używanych przez niego wyrażeń wiemy, że jego podejście do żydów, muzułmanów, buddystów i innych charakteryzuje pragnienie, aby nawrócili się na chrześcijaństwo, jedyną drogę wiodącą do zbawienia. Św. Maksymilian działa z najwyższą subtelnością, dając wspaniałe świadectwo miłości właśnie dzięki swoim zdolnościom konfrontacyjnym, których szczytem jest postawa w Auschwitz. Rycerstwo Niepokalanej może zatem wraz ze światem żydowskim, islamskim, buddyjskim i innym pracować na rzecz pokoju i podnieść ludzkość z dramatów społecznych, które dotykają ją od jakiegoś czasu". Na zakończenie zaznaczył, że "św. Maksymilian wzywa Rycerstwo Niepokalanej do bycia obecnym w każdej dziedzinie społecznej, do angażowania się w każdym środowisku i podejmowania wszelkiego rodzaju konfrontacji. Istnieje potrzeba Rycerstwa, które poszukuje osób otwartych na dialog,żyjących w różnych kontekstach wyznaniowych, współtworzących drogę pokoju i miłości, naznaczoną spokojnym i owocnym dialogiem".

Potrzeba dialogu została przywołana również w podsumowaniu, dokonanym przez dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury, o. Dinh Anh Nhue Nguyen, który wskazał, że "aby stać się świadkiem Chrystusa i miłości Chrystusa, także w dialogu, należy być silnym własną tożsamością i gotowym na konfrontację, bez uprzedzeń, jak tego wymaga kultura słuchania".

Na zakończenie sesji odbyło się przedstawienie teatralne Nasi ojcowie – opowieść o Ojcu Kolbem oczami Franciszka Gajowniczka (ojca rodziny, za którego św. Maksymilian oddał swoje życie), w reżyserii Antonio Tarallo i w interpretacji Davide Capone.

ofmconv.net / red.
Fot. F. Czarnowski OFMConv