Nowa grupa na 100-lecie MI

2017-11-03

Uczciliśmy 100 lat Fatimy, 100 lat Rycerstwa Niepokalanej. W parafii św. Rocha w Białymstoku powstało Rycerstwo Niepokalanej.

W parafii św. Rocha w Białymstoku, 13 października 2017 r. - w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, trzy dni przed jubileuszem 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej, podczas wieczornej Mszy św. celebrowanej przez ks. Dariusza Greleckiego, odbyło się przyjęcie 7 członków do nowopowstałej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.

W wygłoszonej homilii kaznodzieja przypomniał treść ostatniego z objawień Maryi w Cova da Iria z 13 października 1917 r. i uczynionym, na prośbę wizjonerki Łucji, cudzie słońca, "aby wszyscy  uwierzyli" w przybycie z nieba Niepokalanej - Królowej Różańca świętego. Matka Najświętsza przekazała dzieciom niezawodny lek grzesznej ludzkości: różaniec, pokutę i umartwienie, na przebłaganie za wszelkie zniewagi wyrządzane Bogu i Jej Niepokalanemu Sercu. Wielu zostało uzdrowionych, nastąpiły liczne nawrócenia.

Niezrównanym czcicielem Maryi Niepokalanej był Święty Maksymilian Maria Kolbe. Zawierzył Jej swoje życie wybierając dwie korony: czystości i męczeństwa, podczas wizji Matki Bożej w dzieciństwie. Jako student w Rzymie, słysząc bluźnierstwa masonerii skierowane przeciwko Kościołowi Chrystusowemu, z natchnienia Ducha Świętego założył pobożne stowarzyszenie o nazwie Militia Immaculata - Rycerstwo Niepokalanej, którego celem jest szerzenie kultu Niepokalanej  naszej Niebieskiej Matki, prowadzącej do Jezusa, a miażdżącej szatana. Rycerz przy pomocy Maryi walczy ze złem posługując się  modlitwą, czyniąc pokutę, nawracając się i wszystkich wokół siebie.

Ceremonię przyjęcia poprzedziło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz poświęcenie cudownych medalików. Następnie wspólnie z kapłanem odczytaliśmy Akt oddania się Niepokalanej (św. Maksymiliana). Celebrans zapoznał z warunkami przynależności do Rycerstwa Niepokalanej. W obecności zgromadzonych parafian, a także prezes Stowarzyszenia MI naszej Archidiecezji Teresy Dołęgiewicz i kilku osób już należących do MI, wstępujący, w postawie klęczącej, zostali pasowani szablą przez ks. Dariusza, na rycerzy Niepokalanej. Kapłan nałożył nam cudowne medaliki, niebieskie chusty i wręczył imienne dyplomiki Rycerstwa Niepokalanej. Cudowny Medalik, jako znak zewnętrzny wewnętrznego oddania się Niepokalanej, objawiła Ona sama 27 listopada 1830 r. w Paryżu św. Katarzynie Laboure i poleciła go nosić.

Pragnąc wyrazić wdzięczność Maryi za łaskę służenia Jej w tak doniosły sposób, nowi rycerze uczestniczyli w procesji z darami, niosąc do ołtarza białe i czerwone róże, które spoczęły u stóp  figury Matki Bożej Fatimskiej, wystawionej w prezbiterium.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się, ostatnia  w roku jubileuszowym, procesja fatimska, prowadzona przez ks. proboszcza prałata Tadeusz Żdanuka, w asyście ks. Dariusza. Greleckiego. Bezpośrednio za figurą Maryi podążały dumne Rycerki Niepokalanej, następnie dzieci z rodzicami niosące duży różaniec, młodzi z pochodniami i lampionami i wszyscy zebrani czciciele Maryi Niepokalanej. Po każdej dziesiątce różańca rozbrzmiewały strofy pieśni "Z dalekiej Fatimy". Procesja odbywała się na wałach kościoła, pomimo silnego wichru, mżącego deszczu i zalegających ciemności. Ostatnią Tajemnicę odmówiliśmy w kościele. Pożegnaliśmy Matkę Bożą pieśnią i Apelem Jasnogórskim.

Przedstawiciele wspólnot parafii o charyzmacie maryjnym: Ruch Rodzin Nazaretańskich, Koła Żywego Różańca, Radio Maryja i obecnego Rycerstwa Niepokalanej zaprezentowali jubileuszowe wydawnictwa, foldery, obrazki, służące ożywieniu wiary i pogłębieniu wiedzy religijnej.

Pamiątkowym zdjęciem, przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej, uwieczniliśmy grono zawiązanej wspólnoty Rycerstwa. Z radością w sercu potwierdziliśmy całkowite zawierzenie Niepokalanej siebie, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Z pragnieniem oddawania Bogu jak największej chwały przez Maryję Niepokalaną wróciliśmy do domu.

Teresa Sikorska